Trading Jam przeciwko podatkowej dyskryminacji

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów „Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego”, Fundacja Trading Jam zgłosiła swoje uwagi do przedłożonych propozycji. Część proponowanych zmian oceniamy pozytywnie niestety niektóre wydają się być bardzo krzywdzące dla części inwestorów. Poniżej treść pisma. Uwagi do Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego         Działając w imieniu Fundacji Trading Jam, zrzeszającej ponad 30 000 […]