Słuchaj radia TJS na żywo

Fraktal Trader czyli „SPRAWA 38 SEKUND”

Sprawa z powództwa szkoleniowca Fraktal Trader – K.P., która rozpoznawana jest obecnie przed Sądem Okręgowym w Łodzi, nie jest sprawą o to czy szkolenia prowadzone przez Fraktal Trader są dobrymi szkoleniami czy nie.

Jest to sprawa, w której Fundacja Trading Jam, została pozwana za upublicznienie czterech filmów:

  • „Fraktal Trader opinie byłego pracownika i klienta”, S01E01
  • „Fraktal Trader – zarządzanie rachunkiem bez zezwolenia KNF”, S01E02
  • „Fraktal Trader od kuchni – zeznania byłego pracownika”, S01E03
  • „Fraktal Trader – opinia byłego pracownika ver. 2.0”, S01E04

trwających łącznie 3 godziny 17 minut i 18 sekund, w których to filmach, w różnych miejscach nagrań, zdaniem powoda – K.P. zostały wypowiedziane słowa, które rzekomo naruszyły jego dobra osobiste, podczas gdy zdaniem Fundacji Trading Jam do naruszenia tych dóbr osobistych nie doszło.

A czy wiecie ile te fragmenty, rzekomo naruszające dobra osobiste zajęły czasu na wszystkich nagraniach?

Otóż łącznie trwały one całe 38 sekund, co stanowi 0,32 % całego czasu trwania nagrań. Właśnie dlatego nazywamy tę sprawę: sprawą 38 sekund.

Jakie są fakty w sprawie 38 sekund?

Zanim do tego przejdziemy, krótkiego wyjaśnienia wymaga bardzo istotna z punktu widzenia prawnego kwestia, a mianowicie kwestia udzielenia zabezpieczenia w sprawie, bo właśnie w przedmiocie zabezpieczenia zostało wydane postanowienie przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 9 stycznia 2020 r.

Postępowanie zabezpieczające to jedna z form postępowania cywilnego, której celem jest udzielenie „tymczasowej ochrony”. W takim postępowaniu Sąd nie rozstrzyga zatem sprawy merytorycznie – innymi słowy nie bada faktów, nie przeprowadza dowodów, nie rozstrzyga o racji, a jedynie może udzielić „tymczasowej ochrony”, poprzez nakazanie jednej ze stron określonych działań.

Fakt udzielenia przez Sąd zabezpieczenia, w żaden sposób zatem nie przesądza o wyniku sprawy i oczywistym jest, że nie oznacza jej wygrania. Postępowanie, które aktualnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Łodzi, jest postępowaniem w pierwszej instancji i zostanie zakończone wyrokiem, ale nie będzie to wyrok prawomocny, jeśli którakolwiek ze stron ten wyrok zaskarży. Wówczas sprawę rozpozna sąd drugiej instancji i dopiero ten wyrok będzie prawomocny.

A zatem, aby mówić o wygraniu sprawy musi zapaść w sprawie wyrok prawomocny, który jeszcze nie zapadł.

Podsumujmy zatem fakty

Postanowienie SO w Łodzi z dnia 9 stycznia 2020 r. – nie jest wyrokiem, a zatem świadczy jedynie o tym, iż Sąd udzielił wspomnianej wyżej „tymczasowej ochrony” i za sporne 38 sekund, w czasie których zdaniem Fundacji Trading Jam dobra osobiste K.P. nie zostały naruszone, Sąd nakazał zdjęcie z Internetu trwające łącznie 3 godziny 17 minut i 18 sekund nagrania.

Czyli K.P. – szkoleniowiec działający w spółkach Fraktal Trader wpisanych na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego uzyskał od Sądu tymczasową ochronę prawną.

W świetle prawa sprawa 38 sekund zostanie natomiast rozstrzygnięta dopiero wówczas gdy Sąd wyda prawomocny wyrok kończący postępowanie w sprawie.

Istotny jest fakt, że w Postanowieniu z dnia 9 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi nie ustanowił dla Fundacji Trading Jam zakazu wypowiadania się na temat działalności Fraktal Trader na przyszłość. Pomimo że K.P. złożył o to wniosek, wniosek ten został oddalony przez sąd.

Cytując uzasadnienie Sądu Okręgowego w Łodzi:

„Interes publiczny w tej sprawie, podnoszony przez stronę pozwaną (tj. Fundację Trading Jam przyp.aut.) na obronę przed zarzutami pozwu, wyraża się w prawie obywateli do informacji o potencjalnie niebezpiecznej działalności podmiotów świadczących usługi na rynku finansowym, które mogą prowokować ryzykowne decyzje inwestycyjne, skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa ekonomicznego niedoświadczonych adresatów”

A zatem to co dla Fraktal Trader jest najważniejsze czyli zakazanie Fundacji Trading Jam wypowiadania się na temat ich działalności, nie zostało przez Fraktal Trader osiągnięte, ponieważ Fundacja działa w obronie interesu publicznego, a więc:

Fundacja Trading Jam może i będzie się wypowiadać na temat działalności tej i każdej następnej Fraktal Trader czy WTG (World Training Group) lub osób z nią związanych, jeśli tylko interes publiczny – interes traderów/inwestorów będzie zagrożony.

Ewelina Podgrudna
Rzecznik Praw Tradera Fundacji Trading Jam
Radca Prawny specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, http://www.kancelaria-podgrudna.com.pl/