Słuchaj radia TJS na żywo

List otwarty fundacji Trading Jam do KNF ws. dewiacji oraz opóźnień przy zleceniach.

Fundacja Trading Jam, której misją oraz celem jest działania w ochronie praw traderów oraz inwestorów wystosowała list otwarty do Komisji Nadzoru Finansowego z pytaniem czy organ również przeprowadził kontrolę w innych domach maklerskich pod kątem stosowania takich praktyk jakie miały miejsce w X – Trade Brokers – bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta.