Słuchaj radia TJS na żywo

Rzecznik Praw Tradera – Uwaga zanim zainwestujesz w tokeny firmy SelfMaker przeczytaj dokumenty związane z ich emisją

Przed podjęciem decyzji o zakupie tokenów od jakiegokolwiek podmiotu, należy w pierwszej kolejności dokonać nie tylko oceny ryzyka inwestycyjnego jakie związane jest z taką transakcją, ale przede wszystkim analizy aspektów prawnych inwestycji. Istotne w tym zakresie są zwłaszcza wiarygodność podmiotu oferującego tokeny i dokumenty związane z ich emisją. Niestety większość osób w ogóle nie zapoznaje się z dokumentami dotyczącymi inwestycji, a polega jedynie na reklamie umieszczonej w Internecie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie selfmaker-2-1.jpg

Przyjrzyjmy się bliżej samemu procesowi zakupu tokenów na przykładzie firmy Selfmaker, którego można dokonać wyłącznie przez Internet na dedykowanej do tego celu platformie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba, który chce założyć konto na platformie zobligowana jest do zaakceptowania dwóch oświadczeń woli (bez zaznaczenia ich akceptacji, nie można się zarejestrować, ponieważ pojawia się informacja „This field is required”). Początek pierwszego z oświadczeń brzmi następująco:

„I accept the Terms & Conditions of SelfMaker Smart Solutions and Marketing Plan, I confirm that I have read the Whitepaper and it is understandable to me,” a zatem jest to oświadczenie, w którym przede wszystkim, dana osoba potwierdza, że akceptuje treść Terms & Conditions i Marketing Plan oraz potwierdza, że zapoznała się z dokumentem Whitepaper i jest on dla niej zrozumiały.

W praktyce okazuje się, że większość zainteresowanych inwestycją w takich sytuacjach automatycznie klika akceptację tego typu oświadczeń, pomimo tego że nie zna treści dokumentów w nich wskazanych. A gdyby jednak przyjrzeć się zapisom zawartym w tych dokumentach? Pierwsze co rzuci nam się w oczy to fakt, że wszystkie dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Dlaczego w sytuacji gdy tokeny reklamowane są jako udziały w polskiej spółce i są produktem kierowanym głównie do polskiego Konsumenta, wszystkie dokumenty są po angielsku? Już sam ten fakt, powinien wzbudzić wątpliwości potencjalnego inwestora, zwłaszcza, że zgodnie z art. 7 ustawy o języku polskim z 7 października 1999 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów używa się języka polskiego, jeżeli:

1) konsument ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz

2) umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowa analiza powyższych dokumentów przekracza ramy niniejszego artykułu, warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów wynikających z ich treści, które już prima facie, mogą zaniepokoić potencjalnego Inwestora i świadczyć o wysokim ryzyku inwestycyjnym.

Po pierwsze Konsument powinien zwrócić uwagę na to, że zgodnie z treścią Terms & Conditions umowa zawierana jest z Service Provider (Usługodawcą) czyli Smart Solutions, Office 1204, Tiffany Tower, Al Thanyah Fifth, Plot No. 888, Dubai P.O Box 487301 United Arab Emirates, o którym na podstawie powyższych dokumentów nie może uzyskać praktycznie żadnych informacji (poza adresem) oraz zdjęciem certyfikatu zamieszczonym w „Whitepaper”. Nie wiadomo natomiast, jak długo Selfmaker Smart Solutions Limited działa na rynku, czym się zajmuje, kto jest udziałowcem tej spółki, jakiej wysokości kapitał zakładowy posiada spółka, ani też czy posiada jakikolwiek majątek, z którego możliwa byłaby egzekucja ewentualnych roszczeń. Jak zatem można ocenić wiarygodność tej spółki oraz bezpieczeństwo inwestycji nie posiadając żadnych danych o swoim przyszłym kontrahencie od którego kupujemy tokeny?

Okoliczność, że wiarygodności spółki Selfmaker Smart Solutions nie można ocenić ma istotne znaczenie dla podjęcia decyzji o zakupie tokenów od tej spółki. Zgodnie bowiem z dokumentem „Whitepaper” to właśnie Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w Dubaju jest Emitentem tokenów (Issuer) i podmiotem odpowiedzialnym za ich dystrybucję.

Warto również zwrócić uwagę na to o jakich ryzykach informowany jest potencjalny Inwestor przez samego Emitenta.

Zgodnie z treścią Terms & Conditions „istnieje ryzyko nie osiągnięcia żadnych zysków, ponieważ zysk uzależniony jest od sukcesu całego projektu.” Potencjalnego Inwestora powinny zainteresować również zawarte w „Whitepaper” informacje o:

  • Ryzyku walutowym
  • Ryzyku zmian kursowych kryptowalut
  • Ryzyku operacyjnym (związanym z awarią systemu IT lub błędami ludzkimi)
  • Ryzyku związanym z płynnością Emitenta, gdzie płynność oznacza zdolność Emitenta do realizowania zobowiązań w terminie (zgodnie z tym dokumentem)
  • Ryzyku związanym z technologią blockchain
  • Ryzyku zwrotu

Emitent oferuje także program partnerski (Affiliate Program), który umożliwia nabywcom tokenów czerpanie zysków w postaci prowizji od obrotu wygenerowanego przez kolejnych nabywców czyli prowizji od środków pochodzących z wpłat kolejnych nabywców w następstwie kupna tokenów na zasadach wskazanych w Planie Marketingowym.

Już na pierwszy rzut oka widać, że opisany w Planie Marketingowym system wynagrodzeń prowizyjnych przypomina model marketingowy MLM (multi-level marketing) czyli model marketingu wielopoziomowego. Należy jednak pamiętać o tym, że chociaż samo użycie tego modelu może o niczym nie świadczyć, to jednak bywa, że z tego modelu marketingu korzystają piramidy finansowe. A zatem do każdej inwestycji, która wykorzystuje model marketingowy MLM Konsument powinien podchodzić z dużą dozą ostrożności.

Ponadto każdy nabywca tokenu (bez względu na to czy będzie uczestniczył w programie partnerskim czy nie) ma otrzymać tzw. Tokendę („dywidendę” z tokenów), która zgodnie z dokumentami ma być wypłacana na podstawie zysku netto wygenerowanego w związku z procesem inwestycyjnym polskiej spółki Selfmaker Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ale ma tę tokendę otrzymać dopiero w 2024 roku i co najciekawsze tokendy nie będzie wypłacać stokenizowana polska spółka, ale spółka z siedzibą w Dubaju (zgodnie z dokumentem „Whitepaper”).

Tych kilka informacji powyżej powinno pomóc potencjalnemu Inwestorowi w podjęciu decyzji o tym czy warto inwestować swoje środki finansowe w tokeny firmy Selfmaker.

Ewelina Podgrudna
Rzecznik Praw Tradera
http://www.kancelaria-podgrudna.com.pl/