Słuchaj radia TJS na żywo

Sam Seiden Goes DOWN

LINK1 / LINK2

Mija pięć lat jak fundacja Trading Jam mieli cały czas temat „szkoleniowców” i zaznacza na czerwono na co uważać. Często pada populistyczny kontrargument, że dlaczego zabraniamy szkolenia. Co ma robić „nowy”, który wchodzi na rynek? Oczywiście, że ma się uczyć. Próbuje się wmówić wylewanie dziecka z kąpielą, że przy okazji całej nagonki dostaje się tym, którzy szkolą prawidłowo. Sam Seiden wielokrotnie w dyskusjach padał jako przykład dobrego szkoleniowca. Przyszedł jednak moment, kiedy rynek powiedział – sprawdzam.

Wyrafinowane oszustwo

Federalna Komisja Handlu (The United States Federal Trade Commission) wzięła się za Online Trading Academy podobnie jak Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce za Fraktal Trader.

12 lutego 2020 roku do Sądu wpłynął potężny pozew (ponad 8000 stron) od FTC opisujący jak szkoleniowcy zdefraudowali środki klientów na łączną kwotę 370 mln USD. Rozpatrywany okres w pozwie to 2014 – 2019 rok.

Domniema się, że skala poszkodowanych jest większa, ale ustawa o przedawnieniu pozwala obciążyć tylko za okres ostatnich sześciu lat.

Członkowie komisji, którzy pracowali przy pozwie wspominają, że to naprawdę wyrafinowany przekręt oraz „rzeźnia finansowa” na niespotykaną skalę. Problemem nie był agresywny marketing, ale wilk w przebraniu owcy.

Ponadto 25 lutego br., dzięki współpracy FTC z policją, udało się uzyskać nakaz aresztowania założycieli spółki: Eyal Shachar oraz Sam Seiden i zamrozić aktywa firmy.

Straszenie pozwami za negatywne recenzje

TradingSchools.org