Słuchaj radia TJS na żywo

XTB – MASTER CHEAT

Fundacja Trading Jam zorganizowała manifest przed marketingową imprezą XTB, aby przypomnieć o poszkodowanych, którzy stracili pieniądze w wyniku świadczenia usług przez XTB „bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta” – niesymetryczne ustawienie parametru deviation.

Nie pozwolimy na zamiatanie pod dywan faktu, że poszkodowani inwestorzy są marginalizowani. Polska musi być przykładem. Klient oraz jego dobro jest najważniajsze nawet w starciu z instytucją finansową, która ma do dyspozycji ogromny budżet marketingowy na tuszowanie swoich nieczystych zagrywek w sposób wręcz bezczelny. Zabieramy głos we wszystkich sprawach, gdzie brokerom wydaje się, że są teflonowi. Klient ma czuć się bezpiecznie.

Manifest, którego celem jest ochrona inwestorów oraz w związku z nałożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego kary w wysokości 9,9 miliona złotych, na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na Dom Maklerski X Trade Brokers S.A., żądamy aby Dom Maklerski X Trade Brokers, niezwłocznie zwrócił traderom (swoim klientom) pieniądze utracone w wyniku nieuczciwych praktyk stosowanych przez X Trade Brokers.

Całość sprawy o której rozpisywały się media przytaczaliśmy już w poprzednich postach.

Media o aferze XTB:
Puls Biznesu 19-11-2017
W poniedziałek 13 listopada 2017 r. ujawniliśmy w „PB”, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podejrzewa dom maklerski X-Trade Brokers (XTB) o dopuszczenie się na szkodę klientów oszustwa wartości od 8 do 23,5 mln zł, a sprawę bada już prokuratura. W piątek 17 listopada 2017 r. największy w Polsce broker rynku forex poinformował, że KNF wszczęła też postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na XTB kary pieniężnej.

Bankier 18-09-2018
Komisja Nadzoru finansowego nałożyła na X-Trade Brokers karę w wysokości 9,9 mln zł. Spółka miała świadczyć usługi maklerskie „bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta”.
XTB stosował w systemach transakcyjnych niesymetryczne ustawienie parametru deviation, wprowadzając ograniczenie odchylenia ceny z chwili złożenia zlecenia od ceny z momentu realizacji zlecenia, w przypadku zmiany ceny kierunkowo korzystnej dla klienta, natomiast pozostawił bez ograniczeń odchylenie ceny ze zlecenia od ceny z momentu realizacji zlecenia, w przypadku zmiany ceny danego waloru na niekorzyść klienta – tłumaczy KNF.

Puls Biznesu 24-09-2018
Mając na uwadze sytuację zakwestionowanych umów klientów z X-Trade Brokers, można przyjąć, że klienci będą mogli dochodzić odszkodowania w związku działalnością brokera na ich niekorzyść. Zapewne celem umowy z brokerem było osiągnięcie jak największego zysku przez klienta, a jeśli w wyniku takiego postępowania brokera klient zysku tego nie osiągnął, bądź osiągnięty przez niego zysk był na poziomie niższym niż w przypadku, gdyby broker nie stosował zabiegu tzw. skrytej dewiacji. Takie postępowanie brokera oznacza, że można żądać odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania na zasadzie art. 471 kodeksu cywilnego, które przejawia się w utraconych korzyściach przez klienta, których oczekiwał zawierając umowę — mówi Sławomir Trojanowski, radca prawny z GP Togatus.

Bankier 10.09.2019
Czarne chmury nad XTB. Śledztwo się rozrasta
bierają się kolejne czarne chmury nad XTB. Jak informuje „Puls Biznesu”, jeden z sądów podtrzymał 9,9 mln zł kary KNF, drugi zajmie się pozwem przeciwko brokerowi w na 7 mln zł”
KNF we wrześniu 2018 r. nałożyła na XTB karę pieniężną „w niespotykanej wcześniej wysokości aż 9,9 mln zł” – informuje dziennik.
Niedawno opublikowano uzasadnienie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie oddalenia skargi XTB na Komisję Nadzoru Finansowego. Gazeta podaje, że WSA odrzucił wszystkie argumenty brokera.

POSTULATY FUNDACJI TRADING JAM

1. Upublicznić wnioski KNF ( są utajnione);
2. Określić ile osób jest poszkodowanych i jaki jest rzeczywisty rozmiar szkód
3. Stwierdzić czy pomimo nałożonej kary przez KNF – XTB wciąż stosował proceder niesymetrycznej dewiacji na szkodę klientów lub podejmował inne działania sprzeczne z interesami klientów;
4. Określić konkretnie grupę/listę poszkodowanych klientów XTB i jakie należy im się odszkodowanie
5. Zapobiec przedawnieniu roszczeń poszkodowanych klientów w wyniku utajnienia raportu przez KNF;
6. XTB ma niezwłocznie zwrócić traderom (swoim klientom) pieniądze utracone w wyniku nieuczciwych praktyk stosowanych przez X Trade Brokers wykazanym w raporcie KNF i podtrzymane wyrokiem WSA..