Fundacja Trading Jam sprawdza Kancelarię Prawną Rafał Kufieta

Każdy, kto interesuje się inwestycjami różnej maści, na pewno natknął się w Internecie na screeny pism wysyłanych przez wrocławską firmę “Kancelaria prawna Rafał Kufieta sp. z o.o.”. Firma ta wzywa adresatów e-maili do usuwania ich prywatnych opinii z for internetowych, Facebooka czy Wykopu. Kancelaria ta znana jest ze współpracy z takimi projektami jak: FutureNet, FuturoCoin, DasCoin czy EXP ASSET.
Jako Fundacja Trading Jam postanowiliśmy sprawdzić, czy Pan Rafał Kufieta, tak prężnie działający w zakresie polskiego prawa, jest adwokatem lub radcą prawnym.

Poniżej załączamy odpowiedź z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

 

Jeśli nie Radca Prawny, to może Adwokat?
Poniżej odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

 

Kancelaria ta monitoruje Internet w poszukiwaniu niepochlebnych opinii internautów i wysyła im wezwania do usunięcia treści, grożąc pozwem do sądu w przypadku braku reakcji. Pisma wysyłane są e-mailem i mają zerową wartość w procesie sądowym, a straszenie sądem adresatów jest co najmniej wątpliwe etycznie. Firma “Kancelaria prawna Rafał Kufieta sp. z o.o.” szczególnie skrupulatnie wyszukuje wszelkie wzmianki o tym, że jej klienci mogą działać w modelu piramidy finansowej.

 

Zastanawiamy się, czy UOKiK również otrzymał od wspomnianej firmy pismo z żądaniem usunięcia wpisu po umieszczeniu informacji ostrzegającej przed FutureNet, FutureAdPro oraz DasCoin jako programach mogących działać w modelu piramidowym.
Link: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13844

W jakie inne ciekawe projekty zaangażowana jest Firma “Kancelaria Prawna Rafał Kufieta sp. z o.o.”?

Edit: Jeśli chcecie zamówić taksówkę to Kancelaria Prawna Rafał Kufieta sp. z o.o. prawdopodobnie będzie mogła ją wam zaoferować:


Źródło: http://www.infoveriti.pl/raport/2177769/f834253ec0523a7e08356258089b1743.html

Mem: yourij 😉
Bądź na bieżąco

6 Comments

 • Brawo! Też jestem ciekawy czy UOKiK dostał takie pismo. Ja jedno dostałem. Czuje się przez to bandytą!
  P.S.
  Dascoin i FutureNet to piramidy finansowe. Takie są fakty. Ladnie to wykazano na hyipforum.
  Panie Rafale K., pismo za tego posta proszę wysłać do Wrocławia na ul. Nyską, do tego gamonia Żukiewicza.

 • Rafał Kufieta

  (19 marca 2018 - 15:21)

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wpis, wyjaśniam co następuje.

  Odnosząc się do zarzutu braku uprawnień wskazuję, że nigdy nie było tajemnicą, że ja – Rafał Kufieta, prowadzący Kancelarię Prawną Rafał Kufieta nie posiadam tytułu radcy prawnego ani adwokata. W polskim porządku prawnym nie istnieje zakaz prowadzenia kancelarii prawnej oraz świadczenia usług prawnych przez prawnika bez tytułu radcy prawnego czy adwokata.

  Wyjaśniam, że ukończyłem aplikację radcowską oraz zaliczyłem wszystkie egzaminy końcowe w sposób pozytywny. Niewątpliwie w dzisiejszych realiach o umiejętnościach w zakresie wykonywania jakiegokolwiek zawodu rozstrzyga wiedza i doświadczenie, a nie posiadany tytuł zawodowy. Pragnę również nadmienić, że pomimo, iż nie posiadam tytułu radcy prawnego, prowadzona przeze mnie Kancelaria współpracuje z adwokatami, radcami, profesorami oraz doktorami nauk prawnych.

  W zakresie świadczenia porad prawnych przez podmioty, które nie posiadają tytułu radcy prawnego czy adwokata wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 listopada 2003 roku, sygn. akt SK 22/02, w którym orzekł, że ,,stosowanie sankcji karnych wobec osób z wyższym wykształceniem prawniczym świadczących usługi pomocy prawnej, niespełniających wymagań przewidzianych dla wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, jest niezgodny z art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że nie zachowuje wymaganej precyzji określenia znamion czynu zagrożonego karą’’.

  Przechodząc do kolejnych zarzutów wyjaśniam, że każdy ma prawo do ochrony swojej reputacji, dobrego imienia i renomy. Praca prawnika polega na obronie praw mocodawców, nie na ocenie prowadzonej przez nich działalności. Z istoty zawodu prawnika wynika, że dylematy moralne nie powinny być powodem odmowy prowadzenia konkretnej sprawy. Naszą rolą jest udzielanie pomocy prawnej.

  Kancelaria podejmuje się spraw trudnych, zarówno z perspektywy przepisów prawa, jak i ze względu na odbiór społeczny. Nie odmawiamy pomocy nawet w najtrudniejszych przypadkach.

  W chwili obecnej Kancelaria Prawna Rafał Kufieta, zgodnie z decyzją klientów, ogranicza działania wyłącznie do spraw najbardziej ewidentnych naruszeń dóbr osobistych i zniesławień. Aktualnie nasz zespół skupia się na wysyłaniu pozwów w sprawie naruszenia dóbr osobistych do sądów cywilnych oraz zawiadomień do prokuratury, gdyż etap przedsądowy w większości prowadzonych przez nas spraw został wyczerpany. Jednocześnie wyjaśniam, że konieczność wysyłania wezwań do usunięcia wpisów za pośrednictwem Internetu była podyktowana brakiem danych osobowych autorów wpisów na ówczesnym etapie, wolą rozwiązania sporu w sposób polubowny, jak również wymogiem z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.

  Dodatkowo chciałbym wyjaśnić całej społeczności, że nie obsługujemy i nie obsługiwaliśmy nigdy firmy NetLeaders (DasCoin).

  Rafał Kufieta

 • Panie Kufieta może pomógłby Pan uzbierać milion potrzebny na leczenie Tosi?
  https://www.siepomaga.pl/operacja-tosi
  Mariusz Gryś

 • “Pragnę również nadmienić, że pomimo, iż nie posiadam tytułu radcy prawnego, prowadzona przeze mnie Kancelaria współpracuje z adwokatami, radcami, profesorami oraz doktorami nauk prawnych.” Proponuję znaleźć nowych, bo jeśli nikt z nich nie zauważył jeszcze, że w Polskim prawie istnieje coś takiego jak art. 17 c oraz 24 a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to słaba jest sytuacja : )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *