Fundacja

Fundacja Trading Jam powstała z inicjatywy Rafała Zaorskiego, pełniącego obecnie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Do celów statutowych fundacji należą między innymi propagowania edukacji finansowej i wspieranie osób poszkodowanych przez instytucje rynku finansowego.

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez organizowanie bezpłatnych spotkań dla inwestorów indywidualnych, na których przedstawiane są podstawowe prawa rządzące ekonomią i rynkiem finansowym. Działalność fundacji skupia się również na monitorowaniu ogólnie pojętego rynku finansowego w Polsce. Nagłaśniamy, piętnujemy i ostrzegamy przed nieuczciwymi przedsiębiorcami, którzy żerują na niewiedzy indywidualnych uczestników rynku.

Bądź na bieżąco