Informacja o zmianie Polityki Prywatności z  dnia 3 kwietnia 2023

Z dniem 05 lipca 2023 r. dotychczasowa treść §3 ust. 1 i 2 w brzmieniu:

§3. Pozyskiwanie danych osobowych 

 1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób których dotyczą lub od kontrahentów Administratora, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe w ramach: nawiązania kontaktu z Administratorem lub  zawarcia umów i w celu ich realizacji. 
 2. Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez: 
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Fundacji; 
  • kontakt listowny na adres Fundacji; 
  • wizytę Stronie Fundacji (za pomocą wykorzystywanych przez Stronę plików cookies).

Została zastąpiona następującym brzmieniem:

§3. Pozyskiwanie danych osobowych 

 1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób których dotyczą w tym od kontrahentów Administratora, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe lub dane osób ich reprezentujących w ramach: nawiązania kontaktu z Administratorem lub zawarcia umów i w celu ich realizacji oraz od darczyńców, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe lub dane osób ich reprezentujących w ramach przekazania darowizny na rzecz Fundacji.
 2. Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez: 
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Fundacji; 
  • kontakt listowny na adres Fundacji; 
  • wizytę Stronie Fundacji (za pomocą wykorzystywanych przez Stronę plików cookies)
  • dokonanie wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy Fundacji