Interpelacja poselska w sprawie DasCoin

W ramach zgłoszonego przez Fundację Trading Jam podejrzenia nieprawidłowości w projekcie DasCoin głos zabrał Pan Bogdan Święczkowski, Prokurator Krajowy.

“Odpowiedź na interpelację nr 13309

w sprawie projektu DasCoin

Odpowiadający: pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski

Warszawa, 13-07-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 3 lipca 2017 r. nr 13309 Pani Poseł Mirosławy Nykiel w sprawie projektu DasCoin, uprzejmie przedstawiam informację w kwestiach należących do kompetencji prokuratury.

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowana jest jedna sprawa związana z problematyką ujętą w interpelacji. Jest to postępowanie sprawdzające Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zainicjowane zawiadomieniem fundacji TRADIN JAM, dotyczącym namawiania polskich inwestorów indywidualnych do inwestowania w kryptowalutę.

Prokuratura dostrzega potencjalne zagrożenia związane z rosnącą popularnością „kryptowalut” (aktualnie funkcjonuje przeszło 600 różnych odmian walut wirtualnych). Nie można bowiem wykluczyć, że kolejne oferowane na rynku jednostki okażą się z góry zaplanowanym oszustwem opartym na mechanizmie piramidy finansowej, a nie tylko wymianą przy rozproszonej bazie transakcji. Ponieważ do chwili obecnej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano jedno postępowanie dotyczące DasCoin, ujawniona skala zjawiska dotychczas nie jest znaczna.

W celu zwalczania potencjalnych zagrożeń w Prokuraturze Krajowej w ramach Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej funkcjonuje Dział do Spraw Cyberprzestępczości, do którego zadań między innymi należy nadzór i koordynacja postępowań związanych z nadużyciami na rynku walut wirtualnych. Na poziomie prokuratur regionalnych wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw cyberprzestępczości. Ze strukturami utworzonymi w prokuraturze korespondują struktury policyjne. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, któremu podlegają wydziały w komendach wojewódzkich Policji.

W celu identyfikacji i zwalczania potencjalnych zagrożeń utrzymywane są stałe kontakty z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W zakresie współpracy międzynarodowej w Dziale do Spraw Cyberprzestępczości funkcjonuje punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowniczej do Spraw Cyberprzestępczości.

Począwszy od grudnia bieżącego roku w prokuraturze prowadzony jest cykl szkoleń, który docelowo ma objąć grupę 1 600 prokuratorów. Przedmiotem szkolenia jest zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu Internetu i systemów informatycznych, w tym z wykorzystaniem i przy użyciu kryptowalut.

Z poważaniem

Bogdan Święczkowski

Link źródła: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=5C3F7B60336F8FDEC125816000494808&view=1o 

 

Bądź na bieżąco

2 Comments

Pozostaw odpowiedź Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie DasCoin - bitcoinpl.org Kryptowaluty Blockchain Bitcoin Ethereum Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *