List otwarty do KNF w sprawie brokera XTB

W dniu dzisiejszym Fundacja Trading Jam wysłała list otwarty do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ujawnienia raportu z kontroli brokera XTB za lata 2014-2016.
Poniżej prezentujemy treść pisma.

Warszawa, dnia 21 marca 2019 r.

Fundacja Trading Jam
ul. Piękna 24/26A
00-549 Warszawa                           

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Pan Jacek Jastrzębski
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa 1

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Przewodniczący,

            Jako organizacja społeczna zrzeszająca ponad 30 000 polskich inwestorów indywidualnych rynku kapitałowego, której statutowym celem jest ochrona inwestorów indywidualnych przed nadużyciami oraz pomoc ofiarom przestępstw na rynku kapitałowym, wyrażamy głębokie rozczarowanie postępowaniem KNF wobec  stwierdzonych przez organ  naruszeń prawa w Domu Maklerskim X-Trade Brokers S.A. (dalej jako „XTB”), których skutkiem ma być wyrządzenie klientom szkód majątkowych w kwocie do 84 mln PLN[1].

            Nasz niepokój budzi przede wszystkim brak transparentności działań KNF podjętych w przedmiotowej sprawie, a w szczególności ukrywanie przed opinią publiczną raportu KNF datowanego na wrzesień 2016 r. z kontroli działalności XTB za lata 2014 – 2016, w którym organ stwierdził ponad 50 rodzajów naruszeń prawa  i wewnętrznych regulacji KNF oraz wydał 47 zaleceń pokontrolnych.

            Ukrywanie powyższego dokumentu przez okres 2,5 roku, w naszej ocenie, stanowi działanie na szkodę klientów XTB, którzy nie mając dostępu do wyników kontroli w rzeczywistości pozbawieni zostali przez organ możliwości dochodzenia roszczeń względem brokera z tytułu wyrządzonych im szkód. Pragniemy w tym kontekście zwrócić uwagę, iż co do zasady termin przedawnienia roszczeń cywilnych z tytułu czynu niedozwolonego wynosi 3 lata, w związku z powyższym uzasadniona jest obawa, iż dalsze ukrywanie przez KNF raportu z kontroli w XTB za lata 2014-2016 może doprowadzić do przedawnienia roszczeń cywilnych klientów XTB, ergo braku możliwości uzyskania należnego odszkodowania od nadzorowanego przez Państwa podmiotu.

            W konsekwencji, zwracamy się do Pana Przewodniczącego z pilną prośbą o niezwłoczne spowodowanie upublicznienia wyników kontroli KNF w Domu Maklerskim X-Trade Brokers S.A. za lata 2014-2016.

W demokratycznym państwie prawa nie może być tak, iż jedynym beneficjentem stwierdzonych naruszeń jest Skarb Państwa, a pośrednio sam naruszający, dla którego jedyną dolegliwością jest uiszczenie kary finansowej (9 mln PLN) stanowiącej ułamek zysków uzyskanych z naruszeń prawa. Tymczasem, poszkodowanym inwestorom organ utrudnia, bądź uniemożliwia dochodzie naprawienia szkód wyrządzonych stwierdzonymi naruszeniami, doprowadzając do przedawnienia ich roszczeń cywilnych względem spółki.

            W naszej ocenie zaistniała sytuacja, jest nie do zaakceptowania, urąga podstawowym standardom praworządności i ochrony praw uczestników rynku, nie buduje zaufania inwestorów indywidualnych wobec KNF jako instytucji ochrony prawa.

Mając powyższe na uwadze, liczymy na Pańską interwencję oraz podjęcie działań skutkujących jak najszybszym ujawnieniem przedmiotowego raportu z kontroli KNF.


[1] wedle informacji zawartych w artykule PB: https://www.pb.pl/prokuratura-przeswietla-xtb-897999

Link do pobrania: link
Bądź na bieżąco

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *