Trading Jam u Rzecznika Finansowego.

We wtorek odbywa się prezentacja raportu, który liczy prawie 500 stron na temat “Nieprawidłowości na rynku finansowym, a ochrona konsumenta”. Dotyczy on kwestii wszystkich nieprawidłowości na rynku finansowym z perspektywy właśnie ochrony konsumenta. Fundacja Trading Jam pomagała przy powstawaniu takiego raportu.

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Grafika informująca o działaniach i schemacie Rzecznika Finansowego.

Raport na temat m.in piramid finansowych oraz oszustw instytucji finansowych.

Raport powstawał dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób ze środowisk akademickich oraz instytucji związanych z rynkiem kapitałowym w Polsce. Dostatecznie wyczerpuje temat nadużyć takich jak misseling, polisolokaty, ryzyko nadużyć na rynku obligacji (pada przykład Getback S.A.), piramidy finansowe. Skupia się przede wszystkim na nadużyciach wobec konsumentów oraz typach oszustw.

Rynki finansowe są przedmiotem licznych badań i analiz, zarówno o charakterze narodowym, jak i międzynarodowym. Wynika to z ich fundamentalnego znaczenia dla współczesnych systemów społeczno-ekonomicznych. Trudno jest obecnie wyobrazić sobie możliwość funkcjonowania tak kraju, jak i indywidualnych podmiotów bez dobrze rozwiniętego sektora finansowego.
Wśród podejmowanych tematów kwestie nadużyć na rynku finansowym – określane także często mianem wynaturzeń, naruszeń, nieprawidłowości, skandali czy oszustw – stanowią nadal niewielki fragment całości. Dzieje się tak mimo iż zjawiska tego typu istotnie obniżają zaufanie do tego rynku, jego organów nadzoru i instytucji finansowych. Cały czas są one traktowane raczej jako sensacje przyciągające uwagę społeczną niż przedmiot poważnej refleksji. Z tego względu brakuje powszechnie przyjętej definicji tego zjawiska, jego systematyki oraz podstawowych wielkości charakteryzujących jego skalę, strukturę, tendencje i skutki. Każdy kraj przy tym zmaga się z tymi problemami w znacznej mierze samodzielnie. Przyzwyczailiśmy się do sytuacji tego typu, a także do swojej obecności na rynku finansowym w warunkach ograniczonego zaufania do jego instytucji.
Czas, kiedy instytucje finansowe traktowane były jako podmioty zaufania społecznego, już dawno przeminął.

Fragment wprowadzenia do Raportu Rzecznika.

Całość raportu jest dostępna POD TYM linkiem w formie pdf.

Oprócz tego w raporcie mamy informację na temat mechanizmów zapobiegania przez szerzenie świadomości i edukację, propozycja zaostrzenia odpowiedzialności karnej za nadużycia. Na koniec raportu mamy natomiast postulaty na przyszłość w zapobieganiu takim działaniom, gdzie duży nacisk idzie na nagłaśnianie nieprawidłowości na rzecz ochrony konsumentów. Przykro się obserwuje próby bagatelizowania problemów przez przedstawicieli branży finansowej.

Bądź na bieżąco

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *