Słuchaj radia TJS na żywo

My Way, Rafał Skrzypczyk. Konferencja „Traderzy dla traderów”.

Prezentacja jest przedstawieniem własnych spostrzeżeń i przemyśleń opartych o doświadczenie zebrane z kilkunastoletniego, aktywnego uczestnictwa na rynku akcyjnym w Polsce.

Zamierzeniem jest pokazanie, że każdy powinien szukać własnej drogi odpowiedniej do jego predyspozycji psychicznych oraz możliwości czasowych, a także wskazanie, że najlepsze efekty przynosi stosowanie prostych, ale dobrze poznanych w teorii i rozpoznanych w praktyce zagrań. Ważne jest też uwzględnianie zmienności sytuacji rynkowej, w szczególności zwracanie uwagi na sentyment na poszczególnych akcjach i „puls rynku”, który w określonym czasie preferuje określone branże, spółki, zagrania. Tym samym dopiero połączenie trzech głównych elementów: poznanie uczestników rynku oraz „taśmy” (kto i jak zachowa się, sposób realizacji i rodzaj transakcji), prostych mechanizmów analizy technicznej oraz rozumienie tła (informacja, fundamenty) pozwala na możliwie optymalne działanie.

Podkreślenia wymaga również, że uczestnictwo na rynku wymaga profesjonalizmu, który wykuwa się poszerzaniem wiedzy, praktyką i konsekwencją w doskonaleniu. Istota postępowania rynkowego, które samo w sobie ma spory komponent niepewności sprowadza się do czterech podstawowych zasad: elastyczności przy zachowaniu ram działania, prostoty („wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej”), przeprowadzenia dobrej dedukcji oraz działania, kiedy należy.

Prezentacja nie ma na celu pokazania „złotego Graala”, choć omawiane są pewne wypracowane przez autora przykłady konkretnych zachowań w określonych sytuacjach rynkowych, ale ma skłonić do refleksji nad obecnością słuchacza na rynku.