Słuchaj radia TJS na żywo

RZECZNIK PRAW TRADERA OSTRZEGA PRZED LV GROW MARKETS

LV Grow Markets chwali się na swojej witrynie internetowej https://lvgrowmarkets.com/pl/ , że oferuje najlepsze warunki handlowe dla inwestowania na Forex w waluty, towary czy akcje, a w rzeczywistości powiela schemat działania typowy dla scamów.

Ale zacznijmy od początku ….

Od zeszłego roku do Rzecznika Praw Tradera zaczęły zgłaszać się osoby, które twierdziły, że są poszkodowane przez LV Grow Markets. Z ich relacji wynikało, że do inwestowania na tej platformie zostały zachęcone przez reklamę w Internecie oraz rozmowy z konsultantami tej firmy, którzy jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, roztaczali im wizje szybkich zysków, w których osiągnięciu mieli im rzekomo pomóc.

Potencjalny klient przekonywany był najpierw do wpłaty niskiej kwoty na platformę – 250 $, a potem (gdy już widział na tej platformie najprawdopodobniej  „wirtualne zyski”) do kolejnych dopłat, a to pod pretekstem zwiększenia „depozytu gwarantującego”  innym razem  informacjami o pojawiających się okazjach inwestycyjnych.

Natomiast kiedy osoba chciała wypłacić zainwestowane pieniądze, była niestety skutecznie przekonywana przez konsultantów firmy o konieczności dopłacenia kolejnych środków, aby móc odzyskać te już wpłacone. Trzeba pamiętać o tym, iż osoby, które działają jako konsultanci tego typu firm są bardzo często szkolone w technikach manipulacyjnych i niestety wielu początkujących inwestorów, którzy nie mają świadomości tego, że są manipulowani, ulega tym chwytom tracąc nierzadko oszczędności swojego życia.

Oprócz wpłat bezpośrednio na platformę LV Grow Markets klienci byli też przekonywani do kupna waluty Bitcoin pod pretekstem odkupienia jej przez firmę z „rekompensatą finansową”, jednak po przelaniu Bitcoinów na wskazany adres portfela, kontakt z konsultantami LV Grow Markets – według relacji osób – urywał się.  

CZEGO DOWIEMY SIĘ ZE STRONY INTERNETOWEJ LV GROW MARKETS ?

Historie osób, które twierdziły, że zostały poszkodowane spowodowały, że postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej o LV Grow Markets, w pierwszej kolejności odwiedziłam więc ich stronę internetową.

Na stronie internetowej można dostrzec niepokojące sygnały takie jak: stosowanie nierzetelnej reklamy i brak jakichkolwiek danych dotyczących siedziby firmy czy jej biura (za rzetelną informację o siedzibie firmy nie można uznać podania jedynie dwóch numerów telefonów do kontaktu i to jak wynika ze strony – kontaktu do Rosji i Malezji).
Również sama treść „Warunków i zasad” zamieszczonych na tej stronie, które mają być „umową” z użytkownikiem platformy i ich ocena z punktu widzenia prawnego, wzbudziła moje wątpliwości.

Szczegółowa analiza prawna zapisów „Warunków i zasad” przekracza ramy niniejszego artykułu, natomiast wypada tu wspomnieć, że zawierają one niedozwolone i niezgodne z prawem postanowienia umowne, nieprawidłowy jest m.in. zapis o tym, że „Umowa została zawarta między naszą stroną internetową a Tobą”, ponieważ strona internetowa nie ma podmiotowości prawnej i nie może być stroną żadnej umowy.

Zastanawiające jest również poddanie wszelkich sporów wynikających z tej „umowy” wyłącznej jurysdykcji sądów w Bułgarii. Skąd pomysł na taką właściwość sądów i wybór prawa Bułgarii skoro firma nie podała informacji o tym, aby była zarejestrowana na terenie Bułgarii, ani nawet że prowadzi na terenie tego kraju działalność, a wskazane numery telefoniczne do kontaktu są do Rosji i Malezji.

Ponadto LV Grow Markets oferuje dla każdego z typów swoich rachunków na forex dźwignię finansową 1:500 podczas gdy według wytycznych w sprawie kontraktów CFD Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) polscy klienci detaliczni  mogą handlować z dźwignią finansową na poziomie 1:30, a w niektórych przypadkach niższą.

A CO Z ZEZWOLENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ ?

LV Grow Markets nie posiada wymaganego prawem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług inwestycyjnych w Polsce.
Austriacki Urząd Rynku Finansowy (FMA) już pod koniec 2019 r. wydał ostrzeżenie odnośnie LV Grow Markets.
Podobne ostrzeżenie wydał również brytyjski Financial Conduct Authority (FCA).

Pozostaje mieć nadzieję, że ten artykuł przekona początkujących inwestorów o tym jak ważne jest sprawdzenie informacji na temat platformy inwestycyjnej przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestowania za jej pośrednictwem.

Często bowiem, już analiza informacji zawartych tylko na stronie internetowej pozwala dostrzec ryzyko z jakim wiąże się inwestycja na tego typu platformie.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w następstwie działań LV Grow Markets i chcesz uzyskać bezpłatną poradę prawną w ramach realizowanej przez Fundację misji napisz na e-mail rzecznik@tradingjam.pl
Ewelina Podgrudna
Rzecznik Praw Tradera
 http://www.kancelaria-podgrudna.com.pl/