Słuchaj radia TJS na żywo

POLICJA SZUKA POKRZYWDZONYCH DZIAŁALNOŚCIĄ PORTALU OMEGA BEST

Zgodnie z misją Fundacji Trading Jam, której statutowym celem jest działanie w interesie publicznym, informujemy wszystkich pokrzywdzonych w następstwie działalności portalu Omega Best o możliwości składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Prokuraturze lub na Policji powołując się na sygn.  PO II Ds. 64.2020, PGK II 847/20

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie:

doprowadzenia w okresie od listopada 2018 r. do 31 maja 2019 r. na terenie Polski nieustalonych kontrahentów PORTALU OMEGA prowadzonego przez Nautilius Investment LTD z siedzibą w Ras Al. Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia pieniędzy wpłacanych na zakup produktu o nazwie Active Box o wartości od 20 do 20.000 Euro, będącego według organizatora połączeniem usług reklamowych, udziału w badaniach marketingowych i zadaniach związanych z obsługą chmury kryptowalutowej oraz obietnicach zysku składanych przy dokonaniu inwestycji wynoszących 30 % – 70% wpłaconej kwoty, podczas gdy w rzeczywistości uzyskane fundusze nie były nigdzie lokowane, a przeznaczone na wypłaty prowizji dla już funkcjonujących w systemie osób, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

Artykuł 286 § 1 kodeksu karnego stanowi, iż: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Informacja o wątpliwościach UOKiK-u co do rzetelnej działalności portalu Omega Best, pojawiła się w mediach w lipcu ubiegłego 2019 roku, kiedy to UOKiK postawił zarzut promowania systemów typu piramida firmie Nautilius Investment LTD z siedzibą w Ras Al. Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która promuje platformę inwestycyjną Omega Best.

Natomiast już 13 grudnia 2019 r., na podstawie informacji zgromadzonych w toku postępowania UOKiK wydał ostrzeżenie konsumencie i stwierdził, że system Omega może być piramidą finansową, a konsumenci mogą stracić pieniądze. Urząd zawiadomił o tym również Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ zdaniem UOKiK osoby, które stoją za tym systemem, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i obywateli.

W Internecie, zwłaszcza na portalu YouTube pojawiało się wiele filmów reklamujących projekt Omega jako duży, światowy projekt, w który wchodzą dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie, projekt, którego uczestnicy mogli zarabiać m.in. na oglądaniu reklam i kopaniu kryptowalut, poprzez wykupywanie tzw. Active Boxów. Podczas gdy zdaniem Marka Niechciał, prezesa UOKiK:

„– Działanie tej firmy może zagrażać interesom ekonomicznym konsumentów. Przedsiębiorca przyjmuje wpłaty i obiecuje korzyści za to, że ktoś namówi inne osoby do zakupu Active Boxów. Ostrzegam przed pochopnym przelewaniem pieniędzy i przystępowaniem do programu Omega.”

Przystąpienie do postępowania karnego ma niezwykle istotne znaczenie dla każdego kto stracił środki finansowe w następstwie działalności portalu Omega, ponieważ daje możliwość dochodzenia naprawienia szkody w postępowaniu przed sądem karnym.

Ewelina Podgrudna
Rzecznik Praw Tradera
http://www.kancelaria-podgrudna.com.pl/

Źródło: UOKiK, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie