Słuchaj radia TJS na żywo

Resort Zbigniewa Ziobry bierze się za twórców piramid finansowych. Będą zmiany w prawie – Business Insider

Business Insider opisał kwestie zmiany prawa względem twórców piramid finansowych.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.

Wybrane fragmenty artykułu dotyczące Fundacji Trading Jam:

„Penalizacji funkcjonowania piramid finansowych w Polsce domaga się fundacja Trading Jam. W liście do resortu sprawiedliwości Rafał Zaorski, prezes TJS postulował wprowadzenie takich zmian w prawie, które zapobiegałyby stratom finansowym inwestorów. Innymi słowy: chodzi o przepisy pozwalające na wszczęcie postępowania już w momencie wystąpienia podejrzenia o budowanie piramidy finansowej.

„- Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało nas, że są obecnie prowadzone prace, mające na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego odpowiednie zapisy, które umożliwią skuteczne zwalczanie firm o takim „modelu biznesowym”. Paragraf ten będzie niezależny od obecnego już w polskim prawie „niekorzystnego rozporządzania mieniem”. Jako Fundacja Trading Jam liczymy na szybkie procedowanie zaproponowanych zmian – mówi Rafał Zaorski, prezes TJS.”